Home Page

bernt inger bente 2


Disse sider inneholder bilder fra min slektsforskning. På bildet er Bernt Østerud, bror av min bestefar Nils Ludvik Østerud. 

© Nils Erik Østerud 2016